Onderzoek en scholing

​Intro (aanleiding, doel, onderzoeksopzet)

De ontwikkelingen rondom ART in de praktijk worden op de voet gevolgd door onderzoek. Sinds 2017 wordt er vanuit het Amsterdam UMC wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ART model, in nauwe samenwerking met een groot aantal ggz instellingen en RIBWs door heel Nederland.

Belangrijke vragen waar dit onderzoek aan bijdraagt zijn:

  • Wat is er nodig om ART modelgetrouw te implementeren?
  • Is de ART monitor een valide en betrouwbaar instrument om de mate van modelgetrouwheid te meten?
  • Wat is de impact van ART op de praktijk, specifiek op herstelondersteunende zorg en herstel van cliënten?
  • Hoe wordt de zorg en begeleiding ervaren door cliënten en naasten?

 

TEKST HIER

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: