Over Stichting HIC&ART

hicart Stichting HIC&ART Amsterdam logo HIC-psy ART-psy HIC-ART

​Het gedachtegoed van Stichting HIC&ART

Stichting HIC & ART draagt zorg voor het HIC model (High & Intensive Care) en het ART model (Active Recovery Triad). Deze twee modellen zijn onder regie van stichting HIC & ART door diverse ggz-organisaties en in samenwerking met Amsterdam UMC ontwikkeld voor de kortdurende en langdurende klinische behandeling in de geestelijke gezondheidszorg.

High & Intensive Care is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Centraal staat daarin het terugdringen van dwang en drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt.

Active Recovery Triade richt zich op cliënten bij wie het herstel is gestagneerd. Het ART model biedt een nieuwe professionele standaard waarbij wordt uitgegaan van de behoeften, drijfveren en wensen van de cliënt in zijn dagelijks leven. Het gaat daarbij om gewone dagelijkse levensbehoeften zoals het hebben van een eigen woonomgeving, werk, financiële zekerheid, vrienden, een relatie, etc.. Het gewone weer mogelijk maken is dan ook de belangrijkste missie van ART.

Doorontwikkelen van het model en kennisdelen blijft belangrijk. Jaarlijks is er een platformbijeenkomsten. Bovendien oriënteert de stichting zich op de wijze waarop social media of andere activiteiten kunnen bijdragen aan netwerkversterking.
Stichting HIC & ART ziet de ontwikkeling de komende jaren in nauwe relatie met de ontwikkeling van Netwerkpsychiatrie.

Bestuursleden

Yolande Voskes

Yolande Voskes

Voorzitter

Yolande is universitair docent medische ethiek aan het Amsterdam UMC en senior onderzoeker bij GGz Breburg. Ze deed onderzoek naar de reductie van separatie in de GGZ en promoveerde in januari 2015 op dit thema. Yolande is vanaf het eerste uur betrokken bij de HIC- en ART ontwikkeling en medeauteur van beide werkboeken. Ze heeft binnen het bestuur van stichting HIC het thema onderzoek en opleiding als aandachtsgebied.

Lieke Zomer

Lieke Zomer

Secretaris

Lieke is beleidsmedewerker bij Altrecht en promovenda bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling, implementatie en impact van het ART model in de langdurige ggz.

Bram Berkvens

Bram Berkvens

Penningmeester

Bram is directeur bij Reinier van Arkel. Bram is daarnaast actief als toezichthouder in de zorg en betrokken bij diverse landelijke ontwikkelingen in de GGZ zoals Active Recovery Triad (ART), Resource Groups (RACT) en maakt hij zich sterk voor een betere borging van herstelondersteunende zorg binnen de modellen. Bram stimuleert de beweging naar netwerkzorg om daarmee meer samenwerking te creëren tussen GGZ, sociaal domein en andere partners met als doel zorg voor cliënten en diens naasten te verbeteren.

Tom van Mierlo

Tom van Mierlo

Bestuurslid

Tom is voorzitter van de raad van bestuur bij Reinier van Arkel. Hij is initiatiefnemer van de landelijke HIC ontwikkeling en mede auteur van het werkboek HIC. Tom is ook initiatiefnemer ART (Active Recovery Triad) de nieuwe professionele standaard voor de klinische langdurige GGz zorg, voorzitter van het CCAF en mede auteur van het boek ‘Netwerkpsychiatrie, samenwerken aan herstel en gezondheid’.

Niels Mulder

Niels Mulder

Bestuurslid

Niels is bijzonder hoogleraar OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) bij het Erasmus MC in Rotterdam en als psychiater werkzaam bij Antes, onderdeel van de Parnassiagroep. Niels is vanaf het eerste uur betrokken bij de HIC ontwikkeling en is tevens lid van het bestuur van FACT Nederland en Stichting Resourcegroepen. Niels is medeauteur van het werkboek HIC, en handboek FACT. Binnen het bestuur heeft hij vooral als aandachtsgebied onderzoek en kwaliteit van het HIC model.
Laura van Melle

Laura van Melle

Bestuurslid

Laura is coördinator dwangpreventie bij GGZ inGeest en is als co-promotor verbonden aan het huidige onderzoek naar het HIC-model uitgevoerd door de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora bij het Amsterdam UMC. In 2021 is zij gepromoveerd op de ontwikkeling, implementatie en effecten van het HIC-model.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: