High & Intensive Care (HIC)

Op deze site vindt u alle informatie over het HIC-model. HIC staat voor High en Intensive Care en is een model voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg.

High & Intensive Care (HIC)

Op deze site vindt u alle informatie over het HIC-model.
HIC staat voor High en Intensive Care en is een model voor
kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg.

High & Intensive Care (HIC)

Op deze site vindt u alle informatie over het HIC-model. HIC staat voor High en Intensive Care en is een model voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg. Een gedachtegoed dat door diverse GGZ organisaties gezamenlijk ontwikkeld is.

HIC in het kort

High en Intensive Care, ofwel HIC, is een model voor de zorg op acu­te op­na­me­ afdelingen voor cliënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting nodig is. HIC is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Hiermee gaat het HIC model in op de behoefte aan kwaliteitsverbetering waarbij een helder kader voor klinische zorg wordt geboden.
Centraal staat het terugdringen van verplichte zorg (dwang), met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt.
Aangezien het HIC-model de highcarefunctie (HC) en de intensivecarefunctie (IC) combineert, is er gekozen voor de naam high en intensive care.

Over het HIC model

Meer informatie over het HIC model? Hier vind je meer informatie over het doel van HIC, de fundamenten van HIC en het opnameproces.

Inspiratie

Wil je wat meer inspiratie opdoen? Hier vind je filmpjes, krantenberichten en andere zaken die met HIC te maken hebben.

Kennisplatform

Wil je kennis ophalen en delen? Kijk dan hier voor goede praktijkvoorbeelden, nuttige instrumenten etc. Bovendien vind je hier de mogelijkheid om zelf kennis te delen.

Audits

Wil je een audit laten afnemen bij jou op de afdeling of gewoon geïnteresseerd in de audits? Kijk dan hier voor meer informatie en de mogelijkheden.

Onderzoek

Er vindt onderzoek plaats naar HIC! Hier vind je meer informatie over de doelen, vragen en de onderzoeksmethoden. Uiteraard kun je hier ook de resultaten van eerder onderzoek vinden en de wetenschappelijke publicaties.

HIC opleiding

Werk je op een HIC en ben je geïnteresseerd in de 1-jarige post bachelor opleiding. Kijk dan hier voor het meer informatie over het programma, de modules en de mogelijkheid om je aan te melden.

Werkboek HIC

Het werkboek HIC is verkrijgbaar via de Boom Psychologie & Psychiatrie.

N

Acute opnameafdeling

Een acute opname afdeling voor cliënten die in een ernstige psychiatrische crisis verkeren en voor wie een ambulante behandeling tijdelijk niet voldoende is.

N

Contact

Geen eenzame opsluiting, wel face-to-face contact en intensieve begeleiding.

N

Ambulant behandelproces is leidend

Opname is een onderbreking van een ambulante behandeling.

N

Best -en evidence based practices

Risicotaxatie en de-escalerende best-practices worden gebuikt om crisis en het gebruik van verplichte zorg op de afdeling te voorkomen.

N

Herstel van autonomie

Het doel van opname op een HIC is autonomie van de cliënt te herstellen op een moment van ernstige ontregeling.

N

Acute opnameafdeling

Een acute opname afdeling voor cliënten die in een ernstige psychiatrische crisis verkeren en voor wie een ambulante behandeling tijdelijk niet voldoende is.

N

Contact

Geen eenzame opsluiting, wel face-to-face contact en intensieve begeleiding.

N

Ambulant behandelproces is leidend

Opname is een onderbreking van een ambulante behandeling.

N

Best -en evidence based practices

Risicotaxatie en de-escalerende best-practices worden gebuikt om crisis en het gebruik van verplichte zorg op de afdeling te voorkomen.

N

Herstel van autonomie

Het doel van opname op een HIC is autonomie van de cliënt te herstellen op een moment van ernstige ontregeling.

N

Healing environment

De HIC biedt een gastvrije en gezonde omgeving.

N

Intensive-Care Units (ICU’s)

De ICU is  een alternatief voor insluiting in de separeer en vormt een mogelijkheid voor opschalen van zorg.

N

Opschaling van zorg

Iemand die ernstig ziek is laat je niet alleen.

N

Samenwerking

Samenwerking in de triade van cliënt, naasten de kliniek én met het ambulante team is essentieel.

N

Korte opname

Opname op de HIC is zo kort mogelijk, met een maximum duur van 3×3 weken.

Actueel

Doorontwikkeling van het HIC-werkboek

Doorontwikkeling van het HIC-werkboek

Het HIC model is als consensus-model ontstaan op basis van eerdere behoeften uit het veld, waarbij evidence based en best practices zijn geïntegreerd. Van belang is dat het model sensitief blijft voor huidige ontwikkelingen in de praktijk, hetgeen betekent dat er...

read more
HIC ontwikkeling in Zwitserland

HIC ontwikkeling in Zwitserland

Het HIC model heeft ook de Zwitserse praktijk bereikt. Vrijdag 19 oktober 2023 bezochten onderzoekers Isa de Jong en Laura van Melle het Psychiatriezentrum Münsingen AG  voor een bijeenkomst met vertegenwoordigers van diverse psychiatrische klinieken om van gedachten...

read more

Samenwerkingspartners

Een groot aantal ggz instellingen en RIBWs zijn aangesloten bij de HIC beweging:

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: