Doorontwikkeling van het HIC-werkboek

aug 22, 2023HIC, HIC&ART

Het HIC model is als consensus-model ontstaan op basis van eerdere behoeften uit het veld, waarbij evidence based en best practices zijn geïntegreerd. Van belang is dat het model sensitief blijft voor huidige ontwikkelingen in de praktijk, hetgeen betekent dat er momenten zullen zijn dat het model dient te worden doorontwikkeld.

Promotieonderzoek van Laura van Melle, gepubliceerd in 2021 wees uit dat er sterke behoefte is aan deze doorontwikkeling, waarbij ook het belang van het behoud van een door het veld gedragen model werd onderstreept. Stichting HIC&ART zet zich daarom in om gedurende 2023 en 2024 te werken aan de doorontwikkeling van het HIC-model en een update van het HIC-werkboek.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: