Audits

HIC monitor - April 2016

Download de HIC monitor (596 Kb)

Audits

Om teams verder te helpen in de implementatie van het HIC model en tegelijkertijd data te verzamelen voor het HIC onderzoek, worden audits gehouden. De audits worden uitgevoerd door hiervoor getrainde auditoren. Audits worden gedaan op basis van de HIC monitor.

Auditoren

Auditoren hebben verschillende achtergronden, zoals verpleegkundigen, managers, behandelaars of psychiaters. Auditoren zijn onafhankelijk, hebben ervaring in het werkveld en hebben een training tot auditor gevolgd. Zij werken volgens een vastgestelde werkwijze en gaan diverse items na of de zorg en begeleiding van het team in lijn ligt met de HIC-normen.

Auditdag

Tijdens de audit bezoeken twee auditoren gezamenlijk de afdeling of locatie. De auditdag bestaat uit een rondleiding, aanwezigheid bij een multidisciplinair overleg, interviews met teamleden, behandelaren, teamleider, cliënten en naasten, en tot slot een dossiercontrole. Op basis van deze informatie scoren de auditoren de HIC monitor.

Coördinatie audits

De HIC audits worden uitgevoerd door CCAF. Het CCAF is een organisatie die de modelgetrouwe toepassing van ACT, FACT, HIC en andere effectieve modellen en programma’s voor de doelgroep mensen ernstige psychiatrische aandoeningen wil bevorderen. Daartoe kent het CCAF keurmerken toe aan teams en afdelingen. Het CCAF hecht groot belang aan modelgetrouw werken. Een team of afdeling met een keurmerk heeft laten zien dat er in voldoende mate modelgetrouw gewerkt wordt. Daarnaast wijst onderzoek uit dat hoe beter een team zich houdt aan het organisatiemodel van (F)ACT of HIC, hoe beter de resultaten zijn die teams en afdelingen bij cliënten boeken. Dat is van wezenlijk belang voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Met de steeds toenemende bekendheid van ACT, FACT, HIC, is het van groot belang dat voor cliënten, professionals, leidinggevenden en financiers duidelijk is wat deze modellen inhouden en te bieden hebben. Het certificeringsinitiatief van het CCAF  is de afgelopen 10 jaar steeds belangrijker geworden bij teams, instellingen en zorgverzekeraars en gemeentes.

Procedure Certificering

Als u zich aanmeldt voor een audit HIC is dit wat het CCAF zal doen:

  1. U krijgt een e-mail ter bevestiging binnen 3 werkdagen
  2. De senior auditor checkt het aanmeldformulier en bekijkt of de aanmelding doorgezet kan worden
  3. Een auditorenduo wordt gezocht om de audit op de afdeling uit te voeren. Dit auditorenduo zal drie data aanleveren in de door uw gewenste periode waarin de audit zou kunnen plaatsvinden. U kunt dan uit deze drie data kiezen
  4. U ontvangt een mail met de auditovereenkomst en verdere informatie ter voorbereiding op de audit, uiterlijk 3 weken na de aanmelding
  5. Een lege achtergrondinformatielijst en een voorstel voor het programma worden uiterlijk uiterlijk 8 weken vóór de auditdatum aangeleverd door het CCAF
  6. U levert de ingevulde achtergrondinformatielijst en het ingevulde programma bij ons aan per mail, uiterlijk 3 weken voor de audit plaatsvindt
  7. De auditoren kunnen aan de slag en zullen zich gaan voorbereiden op het bezoek aan uw afdeling!

Een audit aanvragen

Klik hier voor de link naar het formulier waarop u de audit aan kunt vragen.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: