HIC opleiding

High Intensive Care pychiatrie

1-jarige post bachelor opleiding

Het onvrijwillig opgenomen worden in een psychiatrische kliniek kan voor veel patiënten een stressvolle situatie zijn. Deze, vaak niet zelf gekozen zorgcontext, kan leiden tot conflicten en escalaties die weer nieuwe dwangtoepassingen tot gevolg kunnen hebben.

Conform de huidige zorgstandaarden zijn de centrale uitgangspunten tijdens de psychiatrische ontregeling: maximaal contact behoud, minimaliseren van de schade van de crisis en tijdig en effectief inzetten van de-escalatie interventies. Dit vraagt om een balans van specifieke, generieke en reflectieve vaardigheden van HIC studenten.

De HIC opleiding is gestoeld op de 21 competenties uit de landelijke HIC-monitor. Klinisch redeneren, richtlijn hanteringen en wetenschappelijke vaardigheden zoals schrijven en het zoeken en beoordelen van wetenschappelijke literatuur krijgen in deze post-hbo opleiding aandacht.

Handig om te weten

Start: 8 november 2023
Lesdata: Woensdag is de vaste lesdag. Vrije dagen conform vakantiedata Midden Nederland.
Studieinvestering:15 – 20 uur per week (inclusief colleges)
Kosten: € 6502 (vrij van btw)
Deelnemers: 12-25
Locatie: Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma: Post bachelor-certificaat
Prijsinformatie: Dit bedrag is inclusief catering (koffie, thee en luncharrangement) tijdens opleidingsdagen.

Handig om te weten

Start 8 november 2023
Lesdata Woensdag is de vaste lesdag. Vrije dagen conform vakantiedata Midden Nederland.
Studieinvestering 15 – 20 uur per week (inclusief colleges)
Kosten € 6502 (vrij van btw)
Deelnemers 12-25
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Post bachelor-certificaat
Prijsinformatie Dit bedrag is inclusief catering (koffie, thee en luncharrangement) tijdens opleidingsdagen.

Opleidingsinhoud

De H-IC opleiding is gestoeld op de 21 competenties uit de landelijke H-IC monitor. Klinisch redeneren, richtlijn hanteringen en wetenschappelijke vaardigheden zoals schrijven en het zoeken en beoordelen van wetenschappelijke literatuur krijgen in deze post-hbo opleiding aandacht.

Programma

De opleiding bestaat uit specifieke, generieke en reflectieve modules en het onderdeel praktijkleren.

Specifieke module
  • Systeem- en herstelgericht werken
  • Wetgeving en ethiek
  • Risico-evaluatie en risico-management
  • De-escaleren van crisisgedrag
Generieke module

Praktijkgericht onderzoek

Reflectieve module

Professionele Identiteit

Praktijkleren

Competentie ontwikkeling

Onderwijsvorm
Een H-IC verpleegkundige dient zich te onderscheiden door de overstijgende wijze van klinisch redeneren. Hiervoor wordt tijdens het opleidingstraject de cursist veelvuldig uitgedaagd om op hoog complex niveau klinisch te redeneren. We streven naar interactie en uitwisseling van best-practices. De modules worden afgesloten met een toets. Toetsing geschied onder andere door middel van schriftelijke opdrachten, reflectie-opdrachten en het doen van een praktijkonderzoek op de eigen afdeling.

Bekijk de modules

De post-bachelorcursus High Intensive Care Psychiatrie bestaat uit vier modules.

Module Systeem- en Herstelgericht werken
In deze module is aandacht voor een gebalanceerde ondersteuning van patiënten, familie en naasten zodat zij zo lang mogelijk zelf over hun behandeling kunnen blijven beslissen. Tijdens een periode van ernstige psychische ontregeling waarin tijdelijk verantwoordelijkheden en taken moeten overgenomen, zal de balans moeten worden gezocht tussen bescherming en het terugwinnen van gezonde autonomie. Ook staan we in deze module stil bij de achtergronden, analysemodellen en interventies van de Evidence Based de-escalatie toolkit ‘Safewards’. Dit model geeft de mogelijkheid om vanuit meerdere invalshoeken uitlokkende escalatiefactoren te herkennen en hierop aan te sluiten met een gepaste actie, zowel in een groep als op individueel niveau.
Module Wetgeving en ethiek
Zorgprofessionals dienen te allen tijde gedegen kennis en kunde te hebben over zorgverlening in gedwongen kaders en hoe er dient te worden omgegaan met patiëntenrechten. Ook dienen zij zich bewust te zijn van hun rol betreffende valkuilen rond publieke veiligheid en het omgaan met privacy aspecten en het in acht nemen van wilsbekwaamheid van de psychisch kwetsbare patiënt. Tijdens de bijeenkomsten van deze module wordt stilgestaan bij het adequaat gebruik maken van kennisbronnen betreffende het omgaan met relevante gezondheidsrechten zoals de WGBO, het verantwoorden van Middelen of Maatregelen toepassingen en de nieuwe wet Verplichte GGZ.
Module Risico-evaluatie en risico-management
In deze module is aandacht voor diverse vormen van systematische risicotaxatie. Dit kan als beslissingsondersteunend middel dienen om de intensiteit van de begeleiding van patiënten in diverse stadia van een crisis te doseren en zodoende de zorg zo veilig mogelijk te maken op de minst restrictieve manier. Ook zal in deze module aandacht zijn voor kennis op het gebied van verslaving en het werken met signaleringsplannen op de H-IC unit. Vooral het signaleren en monitoren van middelengebruik zal in deze module herhaaldelijk aan de orde komen. Daarnaast wisselen cursisten ervaringen uit op het gebied van werken met signaleringsplannen. Ook besteden we ruim aandacht aan het werken met suïcide-preventie richtlijn, handreikingen voor agressie management en andere GGZ-standaarden zoals de Generieke Zorgmodule Acute Psychiatrie.
Module De-escaleren van crisisgedrag
In deze module wordt stilgestaan bij de vier crisismanagement principes (begrenzen, verhelderen, de-escaleren, eigen frustraties en angst beheersen) en de pro’s en contra’s van intensieve begeleiding in de piek van een crisis. In het verlengde hiervan zal steeds aandacht zijn voor het afwenden of drastisch bekorten van dwangtoepassingen.

Toelating

Je bent direct toelaatbaar met een bachelor diploma Verpleegkunde of een bachelor diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Daarnaast werk je bij aanvang van de opleiding minimaal 18 uur per week binnen de directe patiëntenzorg op een acute opname afdeling (H-IC). Voldoe je niet aan de toelatingseis bachelor? Voor studenten met een MBO Verpleegkunde diploma is het ook mogelijk om de H-IC opleiding te volgen mits er een digitaal intake-assessment met een docent van de H-IC opleiding heeft plaats gevonden. Bij dit intake-assessment (via beeldbellen) zijn zowel de teammanager van de student, alsmede de student aanwezig zodat reeds aanwezige H-IC competenties, verwachtingen en persoonlijke doelen vanuit meerdere perspectieven besproken kunnen worden.

Docenten

De modules worden gegeven door hogeschooldocenten die hun sporen hebben verdiend in relevante praktijksettingen en onderzoeksprogramma’s. De betrokken docenten hebben een aantoonbare actieve bijdrage gehad in de ontwikkeling en verfijning van diverse best practices in de acute GGZ.

AANMELDEN

Zin om te beginnen met deze opleiding?

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: