Bestuursleden

Yolande Voskes

Yolande Voskes

Voorzitter

Yolande is universitair docent medische ethiek aan het VU medisch centrum in Amsterdam. Ze deed onderzoek naar de reductie van separatie in de GGZ en promoveerde in januari 2015 met haar proefschrift ‘No effect without ethics’. Yolande is vanaf het eerste uur betrokken bij de HIC ontwikkeling en medeauteur van het werkboek HIC. Ze heeft binnen het bestuur van stichting HIC het thema onderzoek als aandachtsgebied.

Bram Berkvens

Bram Berkvens

Penningmeester

Bram is manager bedrijfsvoering bij GGz Breburg. Bram is daarnaast landelijk actief bij diverse innovatie & ontwikkel projecten in de GGz zoals Active Recovery Triad (ART),  Resource Groups (RACT) Herstel voor iedereen! (HVI). Als bestuurslid van stichting HIC maakt hij zich sterk voor een betere borging van herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid binnen het HIC model en zoekt de verbinding met andere modellen en initiatieven om ketensamenwerking te versterken.

Tom van Mierlo

Tom van Mierlo

Bestuurslid

Tom is lid van de raad van bestuur bij Reinier van Arkel.  Hij is initiatiefnemer van de landelijke HIC ontwikkeling en mede auteur van het werkboek HIC. Tom is ook initiatiefnemer ART (Active Recovery Triad) de nieuwe professionele  standaard voor de klinische langdurige GGz zorg.

Niels Mulder

Niels Mulder

Bestuurslid

Niels is bijzonder hoogleraar OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) bij het Erasmus MC in Rotterdam en als psychiater werkzaam bij Bavo-Europoort. Niels is vanaf het eerste uur betrokken bij de HIC ontwikkeling en is tevens lid van het bestuur FACT Nederland. Niels is medeauteur van het werkboek HIC. Binnen het bestuur heeft hij vooral als aandachtsgebied onderzoek en kwaliteit van HIC model.

Laura van Melle

Laura van Melle

Bestuurslid

Laura is coördinator dwangpreventie bij GGZ inGeest en is als co-promotor verbonden aan het huidige onderzoek naar het HIC-model uitgevoerd door de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora bij het Amsterdam UMC. In 2021 is zij gepromoveerd op de ontwikkeling, implementatie en effecten van het HIC-model.

Lieke Zomer

Lieke Zomer

Bestuurslid

Lieke is promovendus op het ART-model bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het ART-model en op de effecten op herstel voor cliënten in de langdurige ggz.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: