Kennis en onderzoek

WE WROK HARD TO EXCEED YOUR EXPECTATIONS

​Intro (aanleiding, doel, onderzoeksopzet)

De ontwikkelingen rondom ART in de praktijk worden op de voet gevolgd door onderzoek. Sinds 2017 wordt er vanuit het Amsterdam UMC wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ART model, in nauwe samenwerking met een groot aantal ggz instellingen en RIBWs door heel Nederland.

Belangrijke vragen waar dit onderzoek aan bijdraagt zijn:

  • Wat is er nodig om ART modelgetrouw te implementeren?
  • Is de ART monitor een valide en betrouwbaar instrument om de mate van modelgetrouwheid te meten?
  • Wat is de impact van ART op de praktijk, specifiek op herstelondersteunende zorg en herstel van cliënten?
  • Hoe wordt de zorg en begeleiding ervaren door cliënten en naasten?

Afbeelding/Video/Download (o.a. onderzoeksvoorstel)

Onderzoeksprotocol van het huidige onderzoek: 

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit de volgende personen:

Lieke Zomer, MSc.

Lieke Zomer, MSc.

Promovenda bij het Amsterdam UMC, afdeling Ethiek, Recht en Humaniora

Dr. Yolande Voskes

Dr. Yolande Voskes

Assistent professor bij het Amsterdam UMC, afdeling Ethiek, Recht en Humaniora en senior onderzoeker bij GGz Breburg

Lisette van der Meer

Lisette van der Meer

Universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen en senior onderzoeker bij Lentis

Prof. dr. Jaap van Weeghel

Prof. dr. Jaap van Weeghel

Emeritus hoogleraar bij Tilburg University en directeur onderzoek bij Kenniscentrum Phrenos

Prof. dr. Guy Widdershoven

Prof. dr. Guy Widdershoven

Emeritus hoogleraar bij het Amsterdam UMC, afdeling Ethiek, Recht en Humaniora

Missie, visie en doelstellingen

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: