Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting HIC&ART vindt betrouwbare en veilige verwerking van persoonsgegevens zeer belangrijk, net als de juistheid en beschikbaarheid van informatie. Dat betekent ook dat je regie houdt over je eigen gegevens. Je mag van ons verwachten dat wij transparant zijn over wat wij doen met jouw persoonsgegevens en waarom wij dit doen. Hoe wij met jouw gegevens omgaan lees je op deze pagina.

Als je in contact bent met Stichting HIC&ART kan er informatie over jou bij ons terecht komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je bij ons een audit aanmeldt. Maar denk ook aan het bijdragen voor Stichting HIC&ART, of een vraag stellen via de website.

Als je bij ons te maken hebt met onze dienstverlening, is de bescherming en verwerking van jouw persoonsgegevens de verantwoordelijkheid van Stichting HIC&ART. De bescherming van persoonsgegevens is noodzakelijk om goede dienstverlening te kunnen bieden. Je mag er op vertrouwen dat jouw persoonsgegevens bij ons in goede, veilige handen zijn en dat we alleen die gegevens van jou vragen die nodig zijn.

Wij zijn wij? Contactgegevens

Stichting HIC&ART zet zich in voor de ontwikkeling en implementatievan het HIC (High & Intensive Care) model en het ART (Active Recovery Triade) model.. Hieronder vind je al onze contactgegevens.

Stichting HIC&ART
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

E-mail: info@stichtinghicart.nl

Vragen over je privacy?

Het kan zijn dat je wilt weten hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, hoe je jouw persoonsgegevens kunt inzien of verwijderen. Of je wilt weten waarom we bepaalde gegevens van je nodig hebben en hoe lang we ze bewaren. Bij dit soort vragen is onderstaande informatie voor jou van belang:

  • privacy en het gebruik van deze website, denk aan:
    • audits bij Stichting HIC&ART;
    • het invullen van het contactformulier;
    • het gebruik van cookies of Google analytics.
Ben je niet tevreden?

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met je gegevens, kun je dit het beste met de betreffende medewerker of je regiebehandelaar bespreken.

Kom je hier samen niet uit dan kun je altijd een klacht indienen bij Stichting HIC&ART. Je kunt hiervoor mailen naar info@stichtinghicart.nl.

Andere vragen?

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen over hoe wij met persoonsgegevens omgaan? Dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming bij Stichting HIC&ART via info@stichtinghicart.nl. Contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de website van de autoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in de verklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: