HIC Monitor

Kennisplatform  >  HIC Monitor

Download de ART monitor van Oktober 2019 (gevalideerd) (596 Kb)

HIC Monitor

De HIC Monitor is een instrument dat ontwikkeld is door Reinier van Arkel. Dit instrument kan het methodisch werken in een HIC team ondersteunen en handvatten geven aan cliënten en hun begeleiders om met hulpvragen aan de slag te gaan.

(Bron: Renier van Arkel)

Wilt uzelf iets bijdragen voor dit domein?

Maak dan gebruik van dit formulier

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: