Naar een Klinisch Signaleringsplan in 7 stappen

Kennisplatform 3 -Diagnostiek, behandeling en behandelinterventies > Naar een Klinisch Signaleringsplan in 7 stappen

De KSP7s methodiek: Een handleiding voor High & Intensive Care Psychiatrie Units in Nederland die aan de slag willen met crisissignaleringsplannen

Het doel van de 7 stappen methodiek is om van een standaard Klinisch Signaleringsplan (KSP) naar een gepersonaliseerd KSP te komen. In de eerste vijf dagen van opname wordt een standaardplan gebruikt om crisissignalen te herkennen en om te buigen. Tevens kan het standaard KSP in de eerste vijf dagen dienen als gesprekshulpmiddel; hieruit kunnen relevante onderdelen gekozen of

aangevuld worden door de patiënt. Na de eerste vijf opname dagen ontstaat een beeld van de patiënt en welke interventies effectief of juist gecontra-indiceerd kunnen zijn, deze gegevens horen, naast de input van patiënt, ambulant en naasten, opgenomen te worden in het gepersonaliseerde KSP.

(Bron: Altrecht)

Bijdragen

Naar een Klinisch Signaleringsplan in 7 stappen

De KSP7s methodiek
Een handleiding voor High & Intensive Care Psychiatrie Units in Nederland die aan de slag willen met crisissignaleringsplannen
(bron Albrecht)
Download hier het PDF document

Standaard KSP agressie

(Bron Albrecht)
Download hier het Word document.

Standaard KSP angst

(Bron Albrecht)
Download hier het Word document.

Standaard KSP ontremming

(Bron Albrecht)
Download hier het Word document.

Standaard KSP somberheid

(Bron Albrecht)
Download hier het Word document.

Standaard KSP suïcidaliteit

(Bron Albrecht)
Download hier het Word document.

Standaard KSP wanen en hallucinaties

(Bron Albrecht)
Download hier het Word document.

Gepersonaliseerd KSP format

(Bron Albrecht)
Download hier het Word document.

Wilt uzelf iets bijdragen voor dit domein?

Maak dan gebruik van dit formulier

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: