Over het ART model

​Het ART model

Het ART model biedt een perspectief voor de langdurige ggz. Een professionele standaard voor herstelgerichte zorg, waarbij wordt uitgaan van de behoeften, krachten en wensen van de cliënt in zijn of haar dagelijks leven.

Het gaat daarbij om gewone dagelijkse levensbehoeften zoals het hebben van een eigen woonomgeving, werk, financiële zekerheid, vrienden, een relatie, etcetera. Het gewone weer mogelijk maken is dan ook de belangrijkste missie waar ART zich voor gesteld ziet staan.

Centraal in het ART model staat herstel in en herstel van de triade. De directe omgeving en naasten spelen een zeer belangrijke rol. Zij kunnen een belangrijke schakel zijn en waardevol voor het herstelproces van de cliënt. Anderzijds is er vaak behoefte om contacten te herstellen, aandacht te hebben voor het herstelproces van naasten, en met elkaar in de triade (cliënt, naasten en hulpverlener) te werken aan het herstelproces en van elkaar te leren.

Daar waar de langdurige zorg vaak een wereld op zich is, naar binnen gericht en gesloten, richt ART zich naar buiten. Door aansluiting te zoeken bij mogelijkheden in de maatschappij, mensen van buiten binnen te halen, samen te werken met FACT, HIC en ketenpartners.

ART richt zich op:

  • Mensen (18+) met ernstige psychiatrische problematiek waarbij het herstelproces gestagneerd is en er ruimte is voor het verbeteren van de kwaliteit van leven.
  • Deze omstandigheden maken dat er 24 uur zorg nodig is en alle andere zorg al is geprobeerd.
  • De verblijfsplaats is niet bepalend, maar de kwaliteit van de verschillende levensgebieden wel.

Mensen met ernstige psychische aandoeningen voelen zich vaak overspoeld complexe symptomen die hen bemoeilijken of het onmogelijk maken (blijvend) regie te voeren over het eigen leven en welzijn. Zij zijn aangewezen op anderen om gevaar voor zichzelf of anderen te reduceren. Veelal ervaren zij problemen ten aanzien van de spanningsboog, concentratie, zelfcontrole, eigenwaarde, realiteitszin, continuïteit en hechting. (Toekomst)perspectief en geloof in eigen kunnen en/of herstel zijn vaak erg ver uit het blikveld geraakt.

Juist om die reden is het van belang binnen ART een nieuwe start te kunnen maken en elkaar in de triade op te zoeken. Vanuit oprechte belangstelling naar het leven wat iemand achter de rug heeft en dat wat nog voor iemand ligt.

Dit vraagt in eerste instantie een bevlogen en gepassioneerd team dat het contact met en zorg voor cliënten leuker weet te maken, de dialoog met de cliënt en hun naasten open houdt en als het nodig is ook wel eens buiten de gebaande paden treedt. Het team weet een sfeer te creëren waarin iemand zich weer gehoord voelt, openheid ervaart en mensen ontmoet die er in geloven dat het anders kan. Belangrijk is een multidisciplinair team waarin (familie) ervaringsdeskundigen samen met professionals optrekken, reflecteren en van elkaar leren.

Zeven basisstappen om de zorg en begeleiding te structureren:

  1. De intake
  2. Contact maken en contact houden
  3. Het zorgafstemmingsgesprek (ZAG)
  4. Het benutten van de resourcegroep
  5. Kennismaken met herstel
  6. Basisbehoeften, krachten en wensen in kaart brengen
  7. Het geïntegreerde behandelplan op basis van herstelwensen

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: