Domein: Herstel

 

Dit deel van het kennisplatform gaat over herstel en mooie ontwikkelingen uit de ggz praktijk die hierbij helpend zijn.

Bekijk hieronder de bijdragen.
Heeft u zelf iets te delen? Vul dan onderstaand contactformulier in!

Dit deel van het kennisplatform gaat over herstel en mooie ontwikkelingen uit de ggz praktijk die hierbij helpend zijn.

Bekijk hieronder de bijdragen.
Heeft u zelf iets te delen? Vul dan onderstaand contactformulier in!

Bijdragen

Onderzoek: aandacht voor identiteit in de (langdurige) ggz

Video en Poster
Organisatie:
Lentis
Contact:
E. Kronemeijer
u.e.kronemeijer@rug.nl

Individuele Rehabilitatie Benadering

Als het gaat om ondersteuning bij herstel van alledaagse activiteiten en het vervullen van maatschappelijke/ sociale rollen heeft Antes ervoor gekozen om de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) in te zetten.

Organisatie:
Antes Kliniek U, Kliniek ART en de Trainingshuizen
Contact:
Renate van Uffele IRB-expert en docent R92.
R.Uffele@anteszorg.nl

Enik Recovery College

Vanuit Enik Recovery college kunnen mensen die te maken hebben met ontwrichting door psychische problematiek of verslaving met ervaringsdeskundigen en gelijkgestemden werken aan hun eigen herstel.

Organisatie:
Lister, Erik Recovery College
Contact:

Ton Verspoor
tonverspoor@lister.nl
www.movisie.nl

Trajectbegeleiding Huize Padua

Binnen GGZ Oost Brabant, langdurig intensief verblijf, wordt er gewerkt met trajectbegeleiders. Zie het Word document voor het format van de trajectbegeleiding.

Organisatie:
GGZ Oost Brabant

Folder Clientenservicepunt

Het clientservicepunt wordt gerund door ervaringsdeskundigen en is er voor alle cliënten van GGZ WNB. Hier kunnen zij al hun vragen stellen. Klik hieronder voor de folder.

Organisatie:
GGZ Westelijk Noord-Brabant
Contact:
clientservicepunt@ggzwnb.nl
Download hier het PDF document

Toolkit Proactieve Palliatieve Zorg in de ggz

De Toolkit ‘Proactieve palliatieve zorg in de ggz’ biedt ggz-hulpverleners handvatten voor tijdige herkenning én het bieden van goede palliatieve zorg.

Organisatie:
Antes, in samenwerking met Amsterdam UMC, Hogeschool Inholland en Nivel
Contact:

Karin den Boer
k.denboer@amsterdamumc.nl

Module Verminderen Eenzaamheidsgevoelens

​Het doel van deze module is verminderen van eenzaamheidsgevoelens waardoor re-integratie in de maatschappij en het herstelproces bevordert. Klik hieronder (PDF) voor een werkinstructie voor zorgverleners.

Organisatie:
GGz Breburg
Contact:
Suzan Castelijns
s.castelijns@ggzbreburg.nl

Richtlijn ‘de SRH werker’

SRH staat voor Steunend Relationeel Handelen en wordt toegepast binnen Dimence. Klik hieronder voor een richtlijn (poster in Word) voor de SRH werker

Organisatie:
Dimence
Contact:
Jeannet Achterstraat
j.achterstraat@dimence.nl

Presentatie over Leefstijl

Binnen GGZ Centraal is er veel aandacht voor leefstijl. Klik hieronder voor een presentatie (PowerPoint) over het thema leefstijl.

Organisatie:
GGZ Centraal
Contact:
Jacqueline Juffer – Zeevat
j.juffer-zeevat@ggzcentraal.nl

Leefstijl en gezondheid

Vief Check Doelkaarten

De vief check kan gebruikt worden voor het opstellen van leefstijl doelen.
Download hieronder het PDF document.
Organisatie: Lister

WERKBOEK Gezonde voeding

Dit werkboek is de basis van een cursus voor cliënten over gezonde voeding.
Download hieronder het PDF document.
Organisatie: Lister

WERKBOEK Slaapcursus

Dit werkboek is de basis voor een slaapcursus voor cliënten.
Download hieronder het PDF document.
Organisatie: Lister

WERKBOEK Stoppen met roken

Dit werkboek is de basis voor een cursus stoppen met roken.
Download hieronder het PDF document.
Organisatie: Lister

Wilt uzelf iets bijdragen voor dit domein?

Maak dan gebruik van dit formulier

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: