Toolkit Proactieve Palliatieve Zorg in de ggz

Kennisplatform  >   1-Herstel  >   Toolkit-proactieve Palliatieve Zorg in de ggz

Toolkit Proactieve Palliatieve Zorg in de ggz

De Toolkit ‘Proactieve palliatieve zorg in de ggz’ biedt ggz-hulpverleners die werken met mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en een levensbedreigende lichamelijke aandoening handvatten voor tijdige herkenning van en communiceren over een palliatieve zorgbehoefte, symptomen, problemen en behoeften én het bieden van goede palliatieve zorg. Hierbij zijn het vergroten van de zelfregie en samen keuzes maken met de hulpverlener, cliënt en naasten belangrijke uitgangspunten. Daarmee past het goed binnen de methodiek van ART.

De Toolkit werd ontwikkeld vanuit een samenwerking met Amsterdam UMC loc. VUmc, Hogeschool Inholland en Nivel. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Link naar materiaal:
https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/palliatieve-zorg-in-de-ggz/
Hier vind je een implementatiehandleiding en een trainingshandleiding incl. powerpoints voor de 3 trainingsbijeenkomsten.

Contactpersoon voor meer informatie

Karin den Boer
k.denboer@amsterdamumc.nl / k.boer@anteszorg.nl
tel: 06-30916397

(Bron: Antes)

Wilt uzelf iets bijdragen voor dit domein?

Maak dan gebruik van dit formulier

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: