Inspiratie

Op deze pagina vindt u een overzicht van ideeën en inspiratie omtrent ART,
in de vorm van foto’s, video’s, artikelen en andere documenten.

Presentatie ART

Klik hier voor een presentatie over het ART model door dr. Lisette van der Meer.

Filmpje voor auditoren

Klik hier voor een video met uitleg over het auditproces, eventueel te gebruiken bij een (internet) auditorentraining.

GGZ Breburg | Animatie proces herstel 2023

Het proces van herstel doorloopt verschillende fases en is een proces van vallen en opstaan. Herstellen doe je zélf, maar niet alleen. Als naaste maak je ook een herstelproces door als je familielid of vriend het moeilijk heeft. De hulpverlener heeft een belangrijke rol in het herstelproces. De animatiefilm laat het herstelproces zien die je als zorgvrager, naaste of hulpverlener kan doormaken.

GGz Breburg | 3 in 1 gespreksondersteuner

‘3 in 1’-gespreksondersteuner is een tool  ter versterking van de dialoog en samenwerking in de triade en bestaat uit de stappen Opwarmen, Waarderen, Doen & Laten en Verbinden.

Factsheet uitkomsten ART onderzoek 2017-2019
ART Toolbox

De ART Toolbox is een instrument dat ontwikkeld is door Reinier van Arkel. Dit instrument kan het methodisch werken in een ART team ondersteunen en handvatten geven aan cliënten en hun begeleiders om met hulpvragen aan de slag te gaan. Klik hier voor de ART Toolbox. (Bron: Renier van Arkel)

Poster voor implementatie

Klik hier voor een poster (A0) ter ondersteuning van het implementatieproces van ART. Deze kunt u gebruiken om met een team in kaart te brengen wat men al doet in het kader van ART. (Bron: Lentis)

Over de brug

Een belangrijk inspiratiebron voor de ontwikkeling van het ART model was het rapport ‘Over de Burg’ van Projectgroep Plan van aanpak ernstige psychische aandoeningen. U kunt dit rapport hier vinden. (https://kenniscentrumphrenos.nl/kennisproduct/de-brug-pva-epa/)

Wilt uzelf iets bijdragen voor deze pagina?

Maak dan gebruik van dit formulier

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: