Domein: Professionalisering

Dit deel van het kennisplatform gaat over professionalisering, waaronder scholing en deskundigheidsbevordering, en mooie ontwikkelingen uit de ggz praktijk die hierbij helpend zijn.

Bekijk hieronder de bijdragen.
Heeft u zelf iets te delen? Vul dan onderstaand contactformulier in!

 

Dit deel van het kennisplatform gaat over professionalisering, waaronder scholing en deskundigheidsbevordering, en mooie ontwikkelingen uit de ggz praktijk die hierbij helpend zijn.

Bekijk hieronder de bijdragen.
Heeft u zelf iets te delen? Vul dan onderstaand contactformulier in!

Bijdragen

ART opleiden

Voor alle medewerkers is het belangrijk dat ze geschoold worden in het gedachtengoed van ART.
Lees hieronder meer over hoe Reinier van Arkel dit heeft aangepakt.

Organisatie:
Reinier van Arkel

Wilt uzelf iets bijdragen voor dit domein?

Maak dan gebruik van dit formulier

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: