ART opleiding

Kennisplatform  >   5-Professionalisering  >   ART opleiding

Opleidingen

Voor alle medewerkers is het belangrijk dat ze geschoold worden in het gedachtengoed van ART. Er is voor gekozen om alle medewerkers van de beschermde woonvormen de scholing: Werken met Verve aan te bieden. Medewerkers waren enthousiast over de scholing en tijdens de werkgroep bijeenkomsten is vaak naar voren gekomen dat de scholing hun meerwaarde gaf. Dit had tot gevolg dat andere teams nieuwsgierig werden.

Werken met VERVE: Veiligheid En Regie Voor Elk. Het is een opleiding die door een externe partij verzorgd is.

Verve is een wijze van werken die de kwaliteit van samenwerken, door continue te reflecteren en te leren, verbetert.

Bij Verve wordt er gebruik gemaakt van een methodisch ordeningsprincipe van 6 stappen:

  • Stap 1: kennismaking, de huidige situatie, start van het gesprek
  • Stap 2: de toekomstige situatie (het daar, wat we willen in plaats van de huidige situatie), het gewenste doel op kortere of langere termijn
  • Stap 3: De mensen (inventarisatie van welke mensen betrokken zijn of waren bij de huidige situatie en welke mensen betrokken zijn of kunnen worden bij de toekomstige situatie. Het persoonlijke en professionele netwerk. We willen dat het goed gaat met de client.
  • Stap 4: De feiten: krachten en zorgen. Inventariseer de krachten van wat er goed gaat ondanks de huidige situatie. Welke kwaliteiten zijn er waar we gebruik van kunnen maken in de toekomstige situatie. Bespreek de zorgen en de risico’s op korte en langere termijn als de huidige situatie blijft bestaan. Wat weten we nog niet goed genoeg. Spreek hoop uit.
  • Stap 5: De weging (normering, schaalvraag van 0 tot 10) waarin we kijken hoe ver we op dit moment al zijn tussen het hier en nu en de toekomstige situatie, hoe dicht zijn we al bij het gewenste of noodzakelijke doel (waarbij 5,5 goed genoeg is, maar wel goed onderzocht dient te worden op de richting).
  • Stap 6: Wat moet er gebeuren op inhoudelijke doelen, door wie en wanneer (positieve invloed versus urgentie van de situatie). Hoe, waar, met welke middelen en borgen.

(Bron: Reinier van Arkel)

Wilt uzelf iets bijdragen voor dit domein?

Maak dan gebruik van dit formulier

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: