Onderzoek

​Landelijk ART onderzoek

De ontwikkelingen rondom ART in de praktijk worden op de voet gevolgd door onderzoek. Sinds 2017 wordt er vanuit het Amsterdam UMC wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ART model, in nauwe samenwerking met een groot aantal ggz instellingen en RIBWs door heel Nederland.

Belangrijke vragen waar dit onderzoek aan bijdraagt zijn:

  • Wat is er nodig om ART modelgetrouw te implementeren?
  • Is de ART monitor een valide en betrouwbaar instrument om de mate van modelgetrouwheid te meten?
  • Wat is de impact van ART op de praktijk, specifiek op herstelondersteunende zorg en herstel van cliënten?
  • Hoe wordt de zorg en begeleiding ervaren door cliënten en naasten?

​Landelijk ART onderzoek

De ontwikkelingen rondom ART in de praktijk worden op de voet gevolgd door onderzoek. Sinds 2017 wordt er vanuit het Amsterdam UMC wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ART model, in nauwe samenwerking met een groot aantal ggz instellingen en RIBWs door heel Nederland.

Belangrijke vragen waar dit onderzoek aan bijdraagt zijn:

  • Wat is er nodig om ART modelgetrouw te implementeren?
  • Is de ART monitor een valide en betrouwbaar instrument om de mate van modelgetrouwheid te meten?
  • Wat is de impact van ART op de praktijk, specifiek op herstelondersteunende zorg en herstel van cliënten?
  • Hoe wordt de zorg en begeleiding ervaren door cliënten en naasten?

Onderzoeksprotocol

Download hier het Onderzoeksprotocol van het huidige onderzoek.

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit de volgende personen:

Lieke Zomer, MSc.

Lieke Zomer, MSc.

Promovenda bij het Amsterdam UMC, afdeling Ethiek, Recht en Humaniora

Dr. Yolande Voskes

Dr. Yolande Voskes

Universitair docent bij het Amsterdam UMC, afdeling Ethiek, Recht en Humaniora en senior onderzoeker bij GGz Breburg

Dr. Lisette van der Meer

Dr. Lisette van der Meer

Universitair hoofddocent bij de Rijksuniversiteit Groningen en hoofd-onderzoeker bij Lentis

Prof. dr. Jaap van Weeghel

Prof. dr. Jaap van Weeghel

Emeritus hoogleraar bij Tranzo, Tilburg University

Prof. dr. Guy Widdershoven

Prof. dr. Guy Widdershoven

Emeritus hoogleraar bij het Amsterdam UMC, afdeling Ethiek, Recht en Humaniora

Voor vragen over het onderzoek of contact met de onderzoeksgroep kunt u een mail sturen naar: ART@amsterdamumc.nl

Resultaten onderzoek

In een eerste onderzoekstraject (2017-2019) is de implementatie van het ART model onderzocht en de ART monitor geëvalueerd. Het vervolgonderzoek (2020-2022) richt zich op de impact van het ART model op de praktijk, specifiek op de kwaliteit van zorg en het herstel van cliënten. Op deze pagina vindt u resultaten van dit onderzoek, in de vorm van o.a. publicaties, factsheet, presentaties.

Factsheet uitkomsten ART onderzoek 2017-2019

Internationale publicatie over de ontwikkeling van het ART model

Internationale publicatie over de evaluatie van de ART monitor

Nederlandse publicatie over het ART model en het eerste onderzoekstraject:

Via deze link treft u een Nederlands artikel over de ontwikkeling van en het onderzoek naar het ART model in het tijdschrift Participatie en herstel. (https://www.ggzdigitaal.nl/p/active-recovery-triad-art-ontwikkeling-en-implementatie-van-een-zorgmodel-in-de-langdurige-ggz/4691/98)

 

Deelnemende organisaties

Deelnemende organisaties

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: