Onderzoek: aandacht voor identiteit in de (langdurige) ggz

Kennisplatform  >   1-Herstel  >   Onderzoek: aandacht voor identiteit in de (langdurige) ggz

Identiteit en zingeving in de zorg: hoe besteden hulpverleners hier aandacht aan?
Welke onderwerpen worden besproken en gebruiken hulpverleners hierbij specifieke tools en interventies?

Afgelopen voorjaar kregen medewerkers verschillende ggz organisaties de mogelijkheid om hun ervaringen rond dit thema te delen via een online vragenlijst. Alle deelnemende hulpverleners werkten met mensen met ernstige psychische aandoeningen, bijvoorbeeld via FACT-teams, klinieken, begeleid wonen, een herstelwerkplaats of in een setting voor langdurig verblijf. De vragenlijst is ingevuld door mensen met verschillende interesses en achtergronden: ervaringsdeskundigen, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, behandelaren en andere zorgmedewerkers.  Hulpverleners gebruiken verschillende werkvormen en benaderingen en bespreken zeer diverse thema’s. Een samenvatting van de eerste resultaten vindt u in dit filmpje, of in onderstaande poster. ​

Organistatie: Lentis
Elske Kronemeijer, Hanneke Muthert, Ellie van Setten en Lisette van der Meer

Meer informatie: u.e.kronemeijer@rug.nl

Poster: Care about Identity

Video: Care about Identity – onderzoeksproject

Wilt uzelf iets bijdragen voor dit domein?

Maak dan gebruik van dit formulier

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: