Individuele Rehabilitatie Benadering

Kennisplatform  >   1-Herstel  >   Individuele Rehabilitatie Benadering

Antes Kliniek U, Kliniek ART en de Trainingshuizen

Als het gaat om ondersteuning bij herstel van alledaagse activiteiten en het vervullen van maatschappelijke/ sociale rollen heeft Antes ervoor gekozen om de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) in te zetten. Alle zorg geboden op kliniek R en kliniek U en de Trainingshuizen heeft het doel bij te dragen aan herstel. Het unieke proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen.

De Individuele Rehabilitatie Benadering is een bewezen effectieve methode. Het is een hulpmiddel voor professionals om mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek te helpen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van maatschappelijke rollen, zodat ze met succes en tevredenheid kunnen functioneren in de omgeving van eigen keuze, met zo min mogelijk professionele hulp.

De IRB is gebaseerd op de aanname dat ook mensen met ernstige psychische problemen wensen en doelen hebben. De methode is ontwikkelingsgericht. Het gaat ervan uit dat mensen wensen en doelen kunnen bereiken als gebruik gemaakt wordt van hun sterke kanten en door gerichte vaardigheidsontwikkeling en/of het gebruik van de juiste aanpassingen in de omgeving. Dit laatste kunnen mensen, objecten, activiteiten of plekken zijn.

De waarden van de IRB passen binnen het ART model. De cliënt wordt in eerste plaats benaderd als een persoon en niet een ‘zieke’ en heeft de regie over zijn/haar rehabilitatieproces. Hoop en geloof in groei zijn onmisbaar. En de samenwerking met naasten is belangrijk in alle fases van het proces.

Binnen de kliniek U, de ART kliniek en de trainingshuizen volgen de zorgmedewerkers de 2 daagse basistraining IRB van Rehabilitatie92 zodat ze hierna het hulpmiddel kunnen inzetten bij het uitvoeren van een traject met een cliënt. Hierna sluiten de medewerkers 4 keer per jaar aan bij IRB-werkbegeleiding. De werkbegeleiding wordt verzorgd in een kleine groep onder begeleiding van onze eigen rehabilitatie-experts. Tijdens deze bijeenkomsten is er mogelijkheid de kennis van de methode op te frissen of te vergroten, ervaringen uit te wisselen, brainstormen over ingewikkelde casussen of de eigen motivatie van gebruik van de methode en/of de handreiking te bespreken.

Wensen, behoeften of onvrede van cliënten worden omgezet naar doelen, stappen en acties en zijn terug te vinden in het behandelplan, begeleidingsplan en het crisisplan.

Contactpersoon:
Renate van Uffele IRB-expert en docent R92.
R.Uffele@anteszorg.nl

Wilt uzelf iets bijdragen voor dit domein?

Maak dan gebruik van dit formulier

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: